Wie zijn wij?

Op 6 augustus 2018 heeft de proclamatie van Stichting Diaspora Events in Amsterdam plaats gevonden.

Top

Diaspora Events - Over Ons

Welkom bij Stichting Diaspora Events

Diaspora Events is ontstaan vanuit de overtuiging dat de kracht van diversiteit en verbondenheid onze gemeenschap kan versterken. We zijn een stichting die is opgericht met als doel het creëren van inspirerende evenementen die de rijke culturele achtergronden en tradities van de diaspora vieren en versterken.

Onze visie

Onze visie is erop gericht om een inclusieve en dynamische ruimte te bieden waarin mensen van verschillende achtergronden samenkomen, zich kunnen uiten en zich verbonden kunnen voelen. We geloven in het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen en het bevorderen van begrip en respect voor elkaars culturen en tradities.

Doelstelling

Het primaire doel van Diaspora Events is om een platform te bieden waarop de diversiteit van onze gemeenschap wordt gevierd en gekoesterd. We streven ernaar om evenementen te organiseren die mensen inspireren, verbinden en empoweren, en die bijdragen aan een gevoel van trots en identiteit binnen de diaspora.

Hoe?

We bereiken onze doelstellingen door het bundelen van krachten met verschillende partners, waaronder de overheid, lokale organisaties, bedrijven en individuen uit de gemeenschap. Door samen te werken kunnen we onze middelen en expertise optimaal benutten en evenementen van hoge kwaliteit organiseren die een breed publiek aanspreken.

Onze activiteiten omvatten een scala aan evenementen, trainingen en lezingen die gericht zijn op het bevorderen van culturele uitwisseling, educatie en empowerment. We geloven in het belang van levenslang leren en streven ernaar om kansen te bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen onze gemeenschap.

Organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur is gebaseerd op samenwerking, transparantie en inclusie. We hebben een toegewijd team van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor het realiseren van onze missie. We hechten waarde aan diversiteit binnen onze organisatie en streven ernaar om een inclusieve en participatieve cultuur te bevorderen.

Bij Diaspora Events geloven we dat onze kracht ligt in onze diversiteit en dat door samen te komen en onze stemmen te laten horen, we een positieve impact kunnen hebben op onze gemeenschap en de wereld om ons heen. We nodigen je uit om deel uit te maken van onze beweging en samen met ons te bouwen aan een toekomst vol verbondenheid, begrip en viering van diversiteit.

Het stichtingsbestuur Nederland is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de private stichting en de afdeling in Antwerpen België en wordt gevormd door de hierna volgende personen:

2018 Dhr. I. Koswal (Voorzitter)
2018 Dhr. C. Spier (Secretaris-penningmeester)
2019 Dhr. S. Warde (Bestuurslid)
2019 Mw. E. Man (Media en PR)

Informatie

Dhr. I. Koswal
Postbus 2
1180 AA Amstelveen

  • Mobiel & Whatsapp: +31 (0) 6 25 45 13 46
  • Email: info@stichtingdes.com
  • ING Bank IBAN: NL 14 INGB 0009 0055 39
  • KvK te Amsterdam: nr. 72305983
Logo Stichting Diaspora Events Nederland
Logo Private Stichting Diaspora Events België

Private stichting Diaspora Events afdeling Antwerpen - België

2024 Mw. N. Dollart (Voorzitter)
2019 Dhr. I. Koswal (Coördinator)
2019 Dhr. S. Warde (Bestuurslid algemene zaken)

Informatie: alleen op afspraak

Bredabaan 463
2170 Merksem, Belgium

Mobiel & Whatsapp: +32 493 08 55 93
contact@stichtingdes.com
Bank KBC: BE33 7350 5938 9246
Ondernemersnummer: 0721704843

De betekenis van onze logos

Filantropisch = uit liefde voor Stichting = omdat de wet het nodig acht dat je een organisatiestructuur kiest, stichting vanwege de mate van zelfstandigheid Diaspora = de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld Events = niet alleen een feestelijke gebeurtenis,zoals een festival, een ontwikkeling van de individu Suriname = wanneer je verandering wilt, moet je bij jezelf beginnen. Het gele poppetje staat voor de gemeenschap. Door deze te ondersteunen, te bedekken en te helpen kunnen wij samen ervoor zorgen dat wij ons ontwikkelingspotentieel vergroten. Wat tot uiting komt in de kracht, eenheid en de positie van de diaspora.

Op de hoogte blijven van de nieuwtjes en events ?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief !