Wie zijn wij?

Op 6 augustus 2018 heeft de proclamatie van Stichting Diaspora Events in Amsterdam plaats gevonden.

Top

Diaspora Events - Over Ons

Waarom Stichting Diaspora Events

Stichting Diaspora Events (DES) is een private stichting die zich o.a ten doel stelt het bewustwordingsproces en samenhorigheid onder de Surinamers in Nederland, België en in diaspora te bevorderen.

Onze visie

Wanneer je weet wie je bent en waar je vandaan komt, Wanneer je weet wat je krachten zijn en hoe je ze kunt inzetten, dan kun je een beweging tot stand brengen, en dan kun je situaties veranderen.

Verbinding brengen tussen: jongeren en ouderen, verbindingen met  diverse culturen binnen en buiten de Surinaamse gemeenschap in Nederland en België en hun omliggende steden, verbindingen tussen profit en non-profit sectoren, verbindingen bij Media en de Surinaamse gemeenschap de maatschappijen en onze achterban.
Kortom, we staan voor Suriname en nog MEER.

Doelstelling

Ons doel is te verbinden door middel van kunst, cultuur, kennisoverdracht en gezelligheid met Suriname als rode draad. Hiermee willen we een stukje Surinaamse warmte teruggeven aan de bezoekers. Iedereen is welkom die affiniteit heeft met de Surinaamse cultuur. Stichting Diaspora Events draait geheel op vrijwilligers, met een passie voor het organiseren van events.

Hoe?

  1. door het bundelen van de krachten van de Surinaamse diaspora, zodat een betere lokale vertegenwoordiging wordt bereikt;
  2. door het ontplooien van concrete activiteiten op het gebied van integratie, remigratie in de ruimste zin des woords,
  3. door het verzorgen van trainingen, lezingen, workshops en bijeenkomsten ter bevordering van de diaspora;
  4. door het begeleiden en bemiddelen tussen haar doelgroep en de overheid, in zowel België als in het buitenland.
  5. door het onderhouden van contacten met en samenwerken met organisaties, overheid, instellingen en ondernemingen die hetzelfde doel of nagenoeg hetzelfde doel nastreven in zowel binnen als buitenland
  6. door het (mede)organiseren van evenementen zoals het Diaspora Festival, Halte Suriname- Loket en meer….

Organisatiestructuur

Voor de aansturing van de stichting is een onderscheid gemaakt tussen een strategie/visie-vormend orgaan (het stichtingsbestuur) en een tactisch-operationele orgaan (het dagelijks bestuur). Hiervoor is gekozen om enerzijds te kunnen voorzien in de jaarlijkse doorstroom in operationele capaciteit (korte termijn activiteiten) in het dagelijks bestuur en anderzijds in continuïteit en behoud van kennis en ervaring (lange termijn aspecten) in het stichtingsbestuur.

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en de afdeling in Antwerpen België en wordt gevormd door de hierna volgende personen:

2018 Dhr. I. Koswal (Voorzitter)

2018 Dhr. C. Spier (Secretaris-penningmeester)

2019 Dhr. S. Warde (Bestuurslid)

2019 Mw. E. Man (Media en PR)

Informatie

Dhr. I. Koswal
Postbus 2
1180 AA Amstelveen

  • Mobiel & Whatsapp: +31 (0) 6 25 45 13 46
  • Email: info@stichtingdes.com
  • ING Bank IBAN: NL 14 INGB 0009 0055 39
  • KvK te Amsterdam: nr. 72305983
Logo Stichting Diaspora Events Nederland
Logo Private Stichting Diaspora Events België

Private stichting Diaspora Events afdeling Antwerpen - België

2019 Dhr. I. Koswal (Coördinator)

2019 Dhr. S. Warde (Bestuurslid algemene zaken)

Informatie: alleen op afspraak

Bredabaan 371
2170 Merksem, Belgium

Mobiel & Whatsapp: +32 493 08 55 93
contact@stichtingdes.com
Bank KBC: BE33 7350 5938 9246
Ondernemersnummer: 0721704843

De betekenis van onze logos

Filantropisch = uit liefde voor Stichting = omdat de wet het nodig acht dat je een organisatiestructuur kiest, stichting vanwege de mate van zelfstandigheid Diaspora = de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld Events = niet alleen een feestelijke gebeurtenis,zoals een festival, een ontwikkeling van de individu Suriname = wanneer je verandering wilt, moet je bij jezelf beginnen. Het gele poppetje staat voor de gemeenschap. Door deze te ondersteunen, te bedekken en te helpen kunnen wij samen ervoor zorgen dat wij ons ontwikkelingspotentieel vergroten. Wat tot uiting komt in de kracht, eenheid en de positie van de diaspora.

Op de hoogte blijven van de nieuwtjes en events ?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief !