Informatie PSA-aanvraag voor personen die het recht op de PSA-status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote

Zullen de volgende documenten eerst verzameld moeten worden:

Een recente, niet gebruikte, zwart-wit of een kleuren pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort); Recente datum (goedgelijkend) en Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte (gevouwen pasfotos). Pasfoto’s van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd.

  • Pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon(selfie) wordt niet geaccepteerd.
  • Pasfoto met groot reclame opschrift wordt niet geaccepteerd. 

De pasfoto  dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo dichtbij mogelijk gemaakt te zijn.

Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan.

  1. Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort, dat is de pagina met de pasfoto en personalia;
  2. Een (gelegaliseerde) geboorteakte. Uw buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een legalisatie/apostille.
  3. Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die als gezinslid aanspraak maken op de PSA status
  4. Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel: 

  • dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de partner en de datum van het huwelijk;
  • mag niet ouder dan 3 maanden zijn
  • dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie).
  • Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.

Bewijs van betaalde leges ad 100 euro te storten bij de Bank: ABN/AMRO op IBAN-code : NL 47 ABNA 054 931 6922 van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam met als omschrijving activering PSA-document.